Montessori logo
RSS Facebook

Úvodní stránka Montessori pedagogika

V období od září 2011 - leden 2013 byl realizován projekt financovaný z OPVK:

 

PODPORA ROZVOJE INOVAČNÍCH PŘÍSTUPŮ K VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ V MŠ číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/04.0014

 

Nyní po ukončení projektu dále probíhají vzdělávací aktivity pro pedagogy MŠ, dospělé a pro děti v areálu Jihlavských Teras Havlíčkova 1395/30 v Jihlavě ve spolupráci s Meruzalkou - Mateřskou školou Jihlavské Terasy o.p.s. Také se nyní mimo jiné Meruzalka připravuje na chod MŠ s programem Montessori pedagogiky se zahájením ve školním roce 2013/2014. (více viz MŠ Meruzalka Jihlavské Terasy o.p.s. a na www.meruzalka.cz)

 

Každá populace měla a bude mít různě intelektuálně schopné jedince. V rámci předškolní výchovy a vzdělávání lze v rámci jejich schopností a dovedností využívat alternativní způsoby, díky kterým si děti rychleji osvojují jak praktické dovednosti, tak i vzdělávací programy.

 

Děje se tak přirozeným způsobem v souladu s jejich zájmy a potřebami. Přitom se dbá na řád a vzájemné respektování dětí s myšlenkou Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Jde o přirozenou motivaci dítěte, která mu otevírá prostor a celkově se rozvíjí jeho osobnost.

 

 


opvk